Ettårig utbildning i kognitiv beteendeterapi
Kurslängd: 2 terminer


Utbildningen arrangeras av KBT distans och riktar sig till dig som önskar en kompetenshöjande utbildning och som vill öka dina kunskaper inom KBT.

Exempel på yrkesgrupper som kan ha nytta av utbildningen är bl.a läkare, sjuksköterskor, kuratorer, skolsköterskor, socialsekreterare, personalansvariga, lärare, förskollärare, vårdare, skötare, personer i pedagogiskt arbete, missbruksarbete, behandlingsassistenter, sjukgymnaster, arbetsterapeuter och psykologer.

Du lär dig att föra effektivare samtal, att lättare förstå den problematik du ställs inför samt interventionstekniker som gör det enklare att påverka olika situationer.
Utbildningen genomförs helt på distans med ett nytt moment varje månad. Momenten innehåller föreläsningar, övningar och videoexempel som är inspelade med terapeut - skådespelare, eller med terapeut - patient där dessa givit sitt tillstånd. Du behöver ha tillgång till en dator samt bredbands-uppkoppling mot internet. Eftersom varje moment är inspelat så kan du själv välja vilka tider du vill arbeta med kursmaterialet.
 
Varje moment är med utgångspunkt från en kognitiv beteendeterapeutisk inriktning och utifrån pågående forskning inom området KBT. För att bli godkänd krävs att du är inloggad vid minst ett tillfälle varje vecka, genomförda inlämningsuppgifter, övningar och föreläsningar samt godkänt resultat på prov i slutet av varje moment. För att gå utbildningen så krävs att du har grundläggande behörighet för högskolestudier (läs mer på
http://www.studera.nu/) eller längre arbetslivserfarenhet inom relevant område. Du kan läsa mer om detta på studera.nu

Kursupplägg

Kursen är upplagd utifrån olika diagnostermer. I varje avsnitt ingår:
-Grundläggande teori (inlärnings- och kognitiv teori)
-Problemanalys (Beteendeanalys samt KBT baserad fallformulering)
-Grundläggande behandlingsmetodik
-Psykoterapeutiska metoder indelade efter tillämpningsområden

Kursinnehåll i de olika momenten

-Historik.
-Inlärningspsykologi.
-Beteendeanalys, Den kognitiva beteendeterapin utgår från en beteendeanalys/fallformulering.
Detta kan beskrivas som en ”tratt” som går från helhet till en detaljerad analys. Den beskriver bl.a problemets
utlösande faktorer och vad som påverkar dvs. vidmakthåller problemet.
-Specifik fobi. Belyser analysen och exponeringsbehandling.           

-Kognitiv Teori. Den kognitiva analysen beskriver den egna tolkningen av händelser etc. och ett negativt tänkande.
Hur de egna tolkningarna påverkar känslan och hur det är kopplat till den egna självbilden.                                                                                     
-Depression. Hur man kan arbeta med att påverka detta utifrån ett KBT perspektiv.                                                         
-Panikångest. Belyser hur man kan upptäcka, förstå och påverka ett katastroftänkande.                      
-Social fobi. Ger kunskap om hur man kan förstå och hjälpa personer med svårigheter att t.ex tala i grupp, vilket är
en vanlig problematik på arbetsplatsen, fikarummet, skolan och många andra sammanhang.

-OCD/Tvångssyndrom. Överdrivet kontrollbeteende förekommer i många olika former och leder ofta till att t.ex ett
arbete tar lång tid eller att stressen ökar för personen ifråga.
-Hälsoångest.
-GAD (Generaliserat Ångestsyndrom).   
-PTSD (Post Traumatisk Stressyndrom).
-Samtalsmetodik.
-Sömnproblem.
-Smärta.

-KBT för Asperger och AD/HD. Asperger och ADHD är kognitiva profiler som människor kan ha och som kan
ge upphov till mer eller mindre problem.
-MI (Motiverande samtal) och missbruk.                                                            
-Ätstörningar. Hur man kan förstå och påverka ett matbeteende som ger upphov till överdriven kontroll, ångestreduktion och kickar.
-Psykos.
-ACT (Acceptance and Committement Therapy).
-Mindfulness.
-Etik.        
               
Gruppchat och examination.
.
Omfattning och kostnad

Kursens omfattning är 15-20% av heltidsstudier.

Kostnad för den 1-åriga utbildningen är 20:000 kr ex. moms (25:000 ink. moms).
 
Delbetala din utbildning på 12 (11 avier) månader utan ränta 2 298 kr/månad alternativt på 72 månader med ränta 483 kr/månad
 
Månadsbetalningen är baserad på villkor gällande per 1 februari 2011
 
Läs mer om ansökan och villkor
www.humanfinans.se

Du kan anmäla dig till utbildningen via nedanstående alternativ:


Ladda ner anmälningsblankett (PDF) till ettårig KBTutbildning