Information om orienteringsutbildningen
Kurslängd: 5 veckor

Orienteringsutbildningen är upplagd för att ge dig grundläggande teoretiska och
praktiska kunskaper i KBT. Den ger en orientering i hur en analys går till och olika
interventioner för depression, ångest och stresshantering som kan ge dig en färdighet
att lättare förstå och upptäcka dessa problem. Den kan hjälpa dig att ge kunskap och
information om den person du möter så att den personen i sin tur kan söka fortsatt hjälp
eller själv påverka sitt problem på ett bättre sätt. Du kan vara personal från olika arbetsplatser
t.ex skolsköterska, kurator, psykolog med annan inriktning än KBT, personal inom primärvården,
lärare, rektor, habiliteringspersonal, förskolelärare, arbeta med personalfrågor eller helt enkelt
bara intresserad att få en orientering i KBT.

Kursinnehåll

-Grundläggande KBT för att förstå vad en Beteendeanalys och vad en Kognitiv analys innebär
-Lära sig hur man arbetar med att konkretisera mål
-Att använda beteende experiment och exponeringsbehandling
-Hemuppgifter och Kognitiva tekniker

Teori och färdigheter applicerade till specifika problem

-Depression
-De vanligaste ångestreaktionerna, t. ex: panikångest och social fobi
-Tvångsproblematik
-Stress
-Mindfulness
-ACT (Acceptance and commitment therapy)

Kursen kommer att bestå av text och video föreläsningar varvat med övningsuppgifter och
frågemoduler. Kursmaterialet finns tillgängligt under 5 veckor. Total tidsåtgång för att tillgodogöra sig
materialet är 40 timmar och man väljer själv vid vilka tidpunkter under kursens gång som
man vill studera. För att bli godkänd så krävs 80 % närvaro (Närvaro = inloggad tid + antal klick + genomförda frågemoduler)

Kostnad för orienteringsutbildningen är 2 900:- exklusive moms (3 625:- inklusive moms)
För att anmäla dig till orienteringsutbildningen så kan du använda anälningsformuläret på sidan ”anmälningar”. Du får därefter en bekräftelse på din anmälan och en faktura på kursavgiften. Kursavgiften ska vara inbetald innan inloggningsuppgifter skickas ut. Inloggningsuppgifterna skickas ut vid kursstart.
Efter att första inloggning har skett i utbildningsportalen vid kursstart så gäller undantag för ångerrätt.